ตุลาคม 1, 2023
บริ ษัท อาหารเสริม

บริ ษัท อาหารเสริม

บริ ษัท อาหารเสริม 7 ข้อควรทราบเกี่ยวกับวิธีการทำโรงงานผลิตของกิน มาตรฐาน GMPผู้ประกอบการโรงงานอาหารมีกฎ ระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานหลายสิ่งหลายอย่างที่จำต้องศึกษารวมทั้งทำความเข้าใจ เพื่อรังสฤษฏ์ผลิตผลคุณภาพส่งออกไปถึงมือผู้ใช้ ซึ่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วผู้ใช้นั้นได้รับความคุ้มครองป้องกันขั้นพื้นฐานโดยผู้บริโภคจะต้องได้รับประทานอาหารที่สะอาด ไม่มีอันตราย ไม่มีสิ่งแปลกปลอม หรือไม่มีสารพิษที่ทำให้เป็นอันตราย บริษัท อา หารเสริม ภายใต้การควบคุมมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นเครื่องการันตีว่าของกินของโรงงานนั้นมีคุณภาพ ไม่มีอันตราย แล้วก็เหมาะสำหรับการจำหน่ายไปสู่ผู้ใช้สำหรับโรงงานผลิตอาหาร สิ่งจำเป็นที่ควรจะรู้เป็นการผลิตอาหารที่ได้คุณภาพ ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GMP ซึ่งบทความของพวกเราวันนี้แอดไม่นได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ GMP มานำเสนอ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบธุรกิจโรงงานอาหารนำไปปรับใช้กับโรงงานของท่านถัดไปค่ะ

GMP คืออะไร?

ขั้นตอนแรกขอแนะนำถึงความหมายของ GMP กันก่อนนะคะ มาตรฐาน GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice คือ มาตรฐานสำหรับเพื่อการผลิตของกิน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์อย่างน้อยเพื่อควบคุมการสร้างของกินด้วยข้อกำหนดต่างๆให้ผู้ประกอบกิจการประพฤติตาม เพื่อให้ได้ของกินที่มีมาตรฐานเรื่องความสะอาดและก็ความปลอดภัยมาตรการ GMP จะช่วยคุ้มครองการเสี่ยงที่เกิดกับกระบวนการผลิตของกิน ทั้งยังเรื่องของสิ่งเจือปน ของกินเป็นพิษ และความไม่ปลอดภัยที่อาจก่อให้คนซื้อมีอันตราย

GMP เป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลกมาตรฐาน GMP มีความน่าไว้ใจสูงมากเพราะว่าได้รับการรับรองจากทั่วทั้งโลกแล้วว่ามีมาตรฐานที่ดีในเรื่องการควบคุมขั้นตอนการผลิตอาหาร มีการพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้านของกินทั่วโลกว่า GMP ทำให้ของกินจากกระบวนการผลิตมีความปลอดภัย

ปลอดภัยต่อลูกค้า นอกจากนั้นยังเป็นการการันตีว่าถ้าเกิดผู้ผลิตของกินทำตามกฎระเบียบของ GMP ทุกอย่าง จะทำให้สามารถผลิตอาหารที่ถูกตามหลักสุขลักษณะรวมทั้งมีความปลอดภัยต่อร่างกายของลูกค้า จะนับได้ว่าเป็นสินค้าอาหารที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล

GMP ควบคุมอะไรบ้าง?

GMP ควบคุมอีกทั้งส่วนของสถานประกอบการ บริ ษัท อาหารเสริม องค์ประกอบตึก ไปจนกระทั่งขั้นตอนการผลิตที่จะต้องสะอาด ปลอดภัย ในส่วนของขั้นตอนการผลิตยังมีรายละเอียดที่ GMP ควบคุมอย่างเข้มงวดอีกนะคะ ตั้งแต่วิธีการคิดแผน การคัดสรรและควบคุมวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ การจัดเก็บ ไปจนกระทั่งผลิตผลที่สำเร็จรูปแล้ว

ยิ่งกว่านั้น GMP ยังควบคุมการจัดส่งของผู้ประกอบกิจการด้วย โดยทางโรงงานจะต้องมีการบันทึกข้อมูลและการตรวจทานติดตามประสิทธิภาพของสินค้ามาตรฐาน GMP เป็นการยืนยันขั้นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การยืนยันมาตรฐานขั้นตอนต่อไปที่สูงกว่า เช่น ISO 9000 และ HACCP (Hazards Analysis and Critical Points) เป็นต้น

GMP มีกี่ประเภท?มาตรฐาน GMP แบ่งออกเป็น 2 ชนิด อย่างเช่น

1.GMP ความถูกอนามัยทั่วไป (General GMP) สำหรับอาหารทุกชนิด

2..GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP) สำหรับเน้นเรื่องความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของสินค้าของกินโดยยิ่งไปกว่านั้น

GMP สุขลักษณะทั่วๆไป (General GMP)เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับของกินทุกจำพวก มีทั้งหมด 6 ข้อกําคราวดร่วมกัน อย่างเช่น

1.สถานที่ตั้งแล้วก็ตึกผลิต

2.วัสดุเครื่องจักรแล้วก็เครื่องมือสำหรับเพื่อการผลิต

3.การควบคุมขั้นตอนการผลิต

4.การสุขาภิบาล

5.การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด

6.พนักงานแล้วก็ความถูกอนามัย

หลักเกณฑ์ของ General GMP

1.ด้านสถานประกอบการ- ต้องสะอาดแล้วก็ตั้งอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากสิ่งที่ทำให้ของกินแปดเปื้อนได้ง่าย สถานประกอบการที่ใช้ดำเนินกรรมวิธีการผลิตต้องมีขนาดสมควร ดีไซน์แล้วก็ก่อสร้างให้รองรับกับการซ่อมแซมและก็การดูแลรักษาความสะอาด สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ส่วนพื้นที่ด้านในโรงผลิตจำเป็นต้องแยกบริเวณผลิตของกินออกเป็นสัดส่วน ทั้งยังจะต้องระบายอากาศได้อย่างเหมาะควร

2.ด้านเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์- จำเป็นต้องผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัยไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ไม่ขึ้นสนิม ไม่เป็นพิษ แข็งแรงรวมทั้งมีการชำระล้างอย่างเหมาะสม ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนไปสู่แนวทางการผลิต บริ ษัท อาหารเสริม ยิ่งไปกว่านี้จำเป็นต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน และก็มีการปกป้องฝุ่นรวมถึงสิ่งสกปรกด้วย

3.ด้านกรรมวิธีการผลิต- มีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบ ภาชนะ การสร้าง การรักษา การขนย้าย และขนส่งสินค้าอาหาร

4.ด้านการสุขาภิบาล– จะต้องควบคุมสาธารณูปโภคและก็เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยในด้านสำหรับอำนวยความสะดวกด้านเขตสุขาภิบาลเพื่อความสบายสำหรับการดำเนินการ เช่น อ่างล้างมือ ห้องอาบน้ำ ระบบกำจัดขยะมูลฝอย การระบายน้ำเสีย การคุ้มครองป้องกันสัตว์แล้วก็แมลง เป็นต้น

5.ด้านการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด- เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องด้านความสะอาดรวมทั้งเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกรวมทั้งสารอันตรายปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ของกิน ทางโรงงานควรจะมีกระบวนการทำความสะอาด ดูแลและรักษาวัสดุ เครื่องจักร รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับผลิตให้อยู่ในภาวะที่สะอาด ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการสร้าง

6.ด้านพนักงาน- จะต้องสวมเสื้อผ้าที่สะอาดและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ควรจะมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นวัณโรคในระยะอันตราย และไม่เป็นโรคผิวหนังที่น่าสะอิดสะเอียนหรือโรคเรื้อน

GMP เฉพาะสินค้า (Specific GMP)

เป็นหลักหลักเกณฑ์ที่เพิ่มจาก GMP ทั่วๆไป เน้นในเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยของแต่ละสินค้าอาหารโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น ข้อกําครั้งด GMP สำหรับน้ำบริโภค หรือข้อกําคราวด GMP สำหรับนมพร้อมบริโภคประเภทเหลวที่ผ่านวิธีฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ฯลฯสำหรับ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์จะมีการควบคุมการสร้างของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกันออกไปตามรายละเอียดของสินค้าของกินนั้นๆโดยยิ่งไปกว่านั้นจ้ะ

การบังคับใช้ GMPสำนักงานแผนกกรรมอาหารและยาของไทยนำเอาหลักเกณฑ์มาตรฐาน GMP

มาบังคับใช้เป็นกฎหมาย โดยกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พุทธศักราช 2543 ผู้ประกอบกิจการของกินจึงจำต้องศึกษาหลักเกณฑ์อย่างละเอียดเพื่อการสร้างที่ได้มาตรฐาน นำมาซึ่งอาหารประสิทธิภาพที่อยู่บนเบื้องต้นข้อบัญญัติตามกฎหมาย ซึ่งมาตรฐาน GMP ครอบคลุมรายละเอียดในเรื่องกระบวนการผลิต เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับเพื่อการผลิต แล้วก็การเก็บรักษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2544

10 หลักเกณฑ์สำหรับการเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมลดหุ่น

1.มาตรฐานสถานที่และโรงงานโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ตามมาตรฐานควรได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง รวมทั้งมาตรฐานการผลิต ซึ่งมิได้มีเพียงแต่มาตรฐาน GMP เพียงแค่นั้น แต่ยังหมายรวมถึงมาตรฐาน ISO รหัสต่างๆอีกด้วย

2.ที่ตั้งโรงงานแล้วก็บริษัทที่เจ้าของแบรนด์สามารถเดินทางได้สบาย ถ้าเลือกโรงงานที่เดินทางไกลจะมีผลให้เกิดความลำเค็ญแม้มีสถานะการณ์ด่วนที่จำต้องเข้าไปดูด้วยตัวเอง ตรงกันข้ามถ้าเลือกโรงงานที่อยู่ในระยะเดินทางที่สะดวก การสำรวจหรือการไปมาหาสู่ดูย่อมทำได้สะดวกเมื่ออยาก

3.การให้คำแนะนำจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญของโรงงานเจ้าของแบรนด์ไม่ใช่ผู้มีความรู้ในเรื่องของอาหารเสริมเท่าไรนัก โดยเหตุนี้ย่อมอยากได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอครั้งเป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำที่ดี

4.ใคร่ครวญการให้บริการจัดเก็บสินค้าโรงงานบางที่มีสถานที่จัดเก็บสินค้าที่ปลอดภัยในการจัดเก็บสต็อคผลิตภัณฑ์ที่ไม่เสี่ยงให้กำเนิดความเสื่อมโทรมต่อผลิตภัณฑ์ของเจ้าของแบรนด์ สะอาด การจัดส่งที่เข้าถึงได้ง่าย ทำให้เจ้าของแบรนด์ไม่ต้องจัดหาสถานที่ในการจัดเก็บสินค้าเอง

5.ประสิทธิภาพวัตถุดิบที่นำมาผลิตอาหารเสริม บริ ษัท อาหารเสริม ต้องมีมาตรฐานและก็ประสิทธิภาพการผลิตที่ถูกตามหลัก ไม่มีอันตราย และก็เป็นวัตถุดิบที่ตรงตามความจำเป็นของเจ้าของแบรนด์ มีการควบคุมคุณภาพ ตรวจเช็คประสิทธิภาพของวัตถุดิบ

6.ศักยภาพการสร้างถ้าเป็นโรงงานขนาดเล็กจะมีกำลังการผลิตขนาดกลาง ถ้าหากผู้ครอบครองแบรนด์ปรารถนาผลิตจำนวนมากควรที่จะทำการเลือกโรงงงานที่มีสัดส่วนการผลิตพอเพียง แต่ว่าบางครั้งบางคราวโรงงานขนาดใหญ่แม้กระนั้นรับผลิตแบรนด์อื่นแล้วเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทางผู้ครอบครองแบรนด์จำต้องขอความเห็นในประเด็นนี้กับทางโรงงานเพื่อไม่ให้กำเนิดจุดบกพร่อง

7.ราคาการลงทุนสมเหตุสมผลผู้ครอบครองแบรนด์สามารถเลือกขอความเห็นการลงทุนผลิตอาหารเสริมได้หลายโรงงานก่อนจะมีการตัดสินใจเลือกโรงงานที่ผลิต ด้วยเหตุนี้ก็เลยสามารถเทียบความคุ้มราคาที่จะลงทุนของแต่ละโรงงานได้ อย่างเช่น โรงงานที่ 1 มีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์โรงงานให้มีชื่อเสียงแต่คุณภาพการสร้างบางทีอาจพอๆกับโรงงานที่ 2 ที่มิได้ใช้งบประมาณสำหรับในการโฆษณามากเท่ากับโรงงานที่ 1

8.พินิจพิเคราะห์ด้านการให้บริการบางโรงงานมีการให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเรื่องสูตรอาหารเสริม ปรับสูตร การออกแบบ แนวทางการทำแบรนด์อาหารเสริม ตราบจนกระทั่งให้คำแนะนำด้านยุทธวิธีทางการขาย แล้วก็เมื่อแบรนด์ทำการตลาดแล้วสามารถให้คำแนะนำการขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย

9.ความน่าเชื่อถือถ้าหากโรงงานที่มีประสบการณ์ในด้านการผลิตอาหารเสริมลดความอ้วนโดยตรง ย่อมมีความรู้และมีความเข้าใจแล้วก็ประสบการณ์สำหรับการให้คำแนะนำแก่ผู้ครอบครองแบรนด์ได้ดิบได้ดี หรือมีชื่อผลงานการสร้าง แบรนด์ที่ทำตลาดสู่สายตาคนมาแล้ว หรือหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต ความปลอดภัย โรงงานต่างๆการรับประกันประสิทธิภาพอาหารเสริม

10.ความคุ้มราคาแก่การลงทุนเหนือสิ่งอื่นใด เงินทุนเป็นปัจจัยหลักหนึ่งที่ใช้สำหรับในการเลือกสรรโรงงานผลิตอาหารเสริม เจ้าของแบรนด์จำเป็นที่จะต้องเลือกโรงงานผลิตที่มีค่าใช้จ่ายพอเพียงต่องบประมาณที่ตั้งเอาไว้ แล้วก็จำเป็นจะต้องเลือกโรงงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดอาหารเสริมลดหุ่นที่มีประสิทธิภาพและรองรับในสิ่งที่ต้องการทั้งเจ้าของแบรนด์และลูกค้า

11 อันดับผลิตภัณฑ์ออนไลน์ยอดขายรุ่งตอนโควิด

คุณก้อนเมฆเล่าว่าในตอนที่เกิดวัววิดยอดจัดการออเดอร์สินค้า จากปกติ 45,000 รายการต่อวัน เพิ่มเป็น 80,000 รายการต่อวัน บางวันมียอดถึง 100,000 รายการ ปวดเมื่อยอดขายเพิ่มเป็นทวีคูณ ย่อมแปลว่าสิ่งที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วสินค้าอะไรที่ขายดิบขายดี

อันดับ 11 เครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ดังเช่นว่า ไมค์ หูฟัง เม้าส์ คีย์บอร์ด ปากกา Router เพื่อใช้เพื่อสำหรับในการดำเนินการ

อันดับ 10 วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการนอนดังเช่น ฟูกที่นอน หมอน เพราะผู้คนอยู่บ้าน มิได้ออกไปไหน ก็เลยใส่ใจในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือการนอน และก็พระพรหมดินแดนระหว่างการทำงานกับการพักผ่อนไม่อาจจะแยกออกจากกันได้แจ่มกระจ่าง

ชั้น 9 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเช่น วิตามิน B และก็ C ช่วยบำรุงรักษาสายตา ประสาทรวมทั้งสมอง เนื่องจากว่าคนทำงานอยู่บ้านดูจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันก็เลยอยากบำรุงสายตาและก็สมอง ส่วนวิตามิน C ช่วยเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกาย สินค้ากลุ่มนี้จึงมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นถึง 1.5 เท่า

อันดับ 8 สินค้าคอสเมติก ได้แก่ อายไลน์เนอร์ รวมทั้งรองพื้น ถึงแม้ว่าเพศหญิงจะไม่ได้ออกนอกบ้านแต่เวลาสัมมนาออนไลน์ใช้วิดีโอคอลก็จะเห็นใบหน้าตนเองโดยเหตุนี้รองพื้นก็เลยช่วยตอบปัญหาให้กับสตรีในหัวข้อนี้ ส่วนอายไลน์เนอร์ด้วยเหตุว่าทุกคนใส่หน้ากาก ดวงตาจึงเป็นข้อสำคัญที่สุดบนบริเวณใบหน้าผู้หญิง และก็เดี๋ยวนี้คนขายจัดโปรโมชั่นอย่างมากทำให้ยอดซื้อเพิ่มขึ้นมากมาย

ชั้น 7 เครื่องมือชำระล้างตัวอย่างเช่น น้ำยาสำหรับล้างจาน ทิชชู แฟ้บ ในส่วนผงซักผ้ามียอดขาย 3,000 ชิ้นด้านใน 10 นาที ที่สำคัญขายแบบแพ็คคู่ 2 ถุง 18 กิโล ซื้อแบบเหมาจะถูกกว่าซื้อแยก สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นมุมมองของลูกค้าในเรื่องความคุ้มราคาแล้วก็ราคา

ชั้น 6 ขนมถุง อาหารแห้ง น้ำอัดลมเนื่องจากว่าคนอยู่กับบ้านจะออกไปร้านค้าสะดวกซื้อก็กลัววัววิด แถมในมาร์เก็ตเพลสอย่าง Lazada หรือ Shopee มีการทำโปรโมชั่นที่ถูกกว่าร้านทั่วไปถึง 30-40% ทำให้คนสั่งซื้อมากขึ้นเรื่อยๆ และของเหล่านี้สามารถเก็บไว้ได้นาน

ชั้น 5 สินค้าอุปโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันตัวอย่างเช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เนื่องจากธรรมดาซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ต ตอนวัววิดจึงเปลี่ยนมาซื้อออนไลน์

ชั้น 4 ของใช้จำเป็นสำหรับเด็กยกตัวอย่างเช่น ผ้าอ้อมเด็ก ของเล่นเด็ก จุกนม เป็นของจำเป็นต้องของลูก ที่สำคัญที่สุดสำหรับพ่อแม่

อันดับ 3 เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับปรุงอาหารตัวอย่างเช่น หม้อทอดไม่มีน้ำมัน เครื่องที่มีไว้สำหรับในการทำการปิ้งขนมปัง หม้ออบ ถุงซิปล็อก เพราะว่าคนภายในยุคนี้กินข้าวนอกบ้านเสมอๆ บริ ษัท อาหารเสริม แต่เมื่อไม่ได้ไปไหนสั่งอาหาร Delivery มากินทุกมื้อก็สิ้นเปลือง นำมาซึ่งไลฟ์สไตล์ทำครัวกินเองเลยต้องหาอุปกรณ์ช่วย มั่นใจได้ในความสะอาด แล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยกันข้างในครอบครัว

ชั้น 2 อุปกรณ์คุ้มครองปกป้องวัววิดได้แก่ เครื่องยิงวัดไข้ ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอร์ อุปกรณ์กลุ่มนี้มียอดขายเติบโตถึง 600% เนื่องจากใช้วันแล้ววันเล่าแล้วก็แต่ละคนจะมีมากกว่า 1 ชิ้น โดยตอนที่เกิดวัววิดใหม่ๆสต็อกสินค้านี้มียอดเข้ามาเท่าไหร่ก็ขายออกหมด แม้กระนั้นใน ในช่วงเวลานี้ ยอดขายเริ่มลดน้อยลงเพราะเริ่มอิ่มตัว ความอยากน้อยลงเรื่อย แล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากยิ่งกว่าเดิม

อันดับ 1 สมุนไพรไทยดังเช่น แคปซูลฟ้าทะลายขโมยของยกโทษภูเขาเบศร ยอดจำหน่ายโตถึง 830% และมียอดรีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆเนื่องจากว่าฟ้าทะลายโจรมีคุณประโยชน์แก้หวัด แก้ไข้ เจ็บคอ แม้ไม่ได้ใช้รักษาโควิดแต่ก็เป็นสมุนไพรพื้นเมืองที่คนประเทศไทยรู้จักรวมทั้งใช้กันอยู่ จึงมียอดจำหน่ายสูงสุด

กลับสู่หน้าหลัก https://clarksail.com/